Wie?

Gamaarjanken.nl is gemaakt door een door de overheid gefinancieerd orgaan dat zich bezig houdt met jankerds op hun plek zetten.

Wat?

Gamaarjanken heeft verschillende onafhankelijke onderzoeksbureau's ingeschakeld om onderzoek te doen naar de jankerds die er bestaan en hoe deze te bestrijden zijn. Deze onderzoeken hebben uitgewezen dat janken een eigenschap is van jankerds. Hier is niet aan te doen. Of toch wel?
Jawel, verwijs ze door naar gamaarjanken.nl

Waarom?

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows. Some pilots get picked and become television programs. Some don't, become nothing. She starred in one of the ones that became nothing.

© 2014